Kaposmérő Község Önkormányzatának rendeletei

Minden rendelet megtalálható és megtekinthető itt.

A honlapon közölt rendeletek tájékoztató jellegűek. A rendeletek hatályos szövege a Kaposmérő Község Önkormányzatának Hivatalában ügyfélfogadási időben tekinthetők meg nyomtatott formában.

2/2020. (III.15.) számú rendelet
a házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről


7/2004. (V.1.) számú rendelet
a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról


12/2003. (XII. 17.) számú rendelet
a magánszemélyek kommunális adójáról


3/2019.(III.8.)számú rendelet
7/2013.(V.02.)hivatali helységen kívüli és a hivatli munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése, engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló módosításáról.


2/2019.(III.15.)számú rendelet
Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004.(V.1.)önkormányzati rendelet módosításáról.


1/2019.(III.15.)számú rendelet
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.


15/2018.(XI.13.). számú rendelet
Kaposmérő helyi építési szabályzatáról szóló 1/2005.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.


12/2006.(XII.1.). számú rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helységek bérletéről


14/2018.(XI.1.). számú rendelet
Az önkormányzat 2018. évi 2/2018.(III.8).költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról.


13/2018.(X.29.). számú rendelet
A szociális célú tüzelőanyag támogatásának helyi szabályairól.


12/2018.(XI.1.). számú rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 12/2006.(XII.1.)rendelet módosításáról.


11/2018.(X.1.). számú rendelet
A téli rezsicsökkentéskiterjesztéséről szóló szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatásának helyi szabályairól.


10/2018.(X.1.). Helyi környezetvédelemről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004.(V.1.).önkormányzati rendelet módosításáról.

8/2016.(VI.1.). számú rendelet
A 8/2018. (VII.1.)önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeirőlegységes szerkezetben a módósításról szóló 9/2018.(VII.26.) rendelettel.


12/2006.(XII.1.) számú rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről egységes szerkezetben.


9/2018.(VII.26.) számú rendelet
A 9/2018. (VII.26.)önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.


8/2018.(VII.1.). számú rendelet
A 8/2018. (VII.1.)önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 12/2006.(XII.1.)rendelet módosításáról.


7/2018.(VI.01.). számú rendelet
A 7/2018. (VI.01.)önkormányzati rendelet
a településkép védelméről.


6/2018.(V.28.). számú rendelet
A 6/2018. (V.28.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2017. évi 2/2017(III.14.)költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról.


5/2018.(V.28.). számú rendelet
A 5/2018. (V.28.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról


2/2018.(III.8.). számú rendelet
A /2018. (III.8.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018. évi kötségvetéséről


1/2018.(III.1.). számú rendelet
A 1/2018. (III.1.)önkormányzati rendelet
A közterület térfigyelő rendszeréről


13/2017.(XI.1.). számú rendelet
A 7/2013. (V.02.)hivatali helységen kívüli és a hivatli munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése, engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló módosításáról.


12.2017(XII.1. számú rendelet
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól..


11/2017.(XI.14.). számú rendelet
Az önkormányzat 2017. évi 2/2017(III.14.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról.


10/2017.(VII.24.). számú rendelet
"Kaposmérő helyi építési szabályzatá"-ról szóló - egységes szerkezetbe foglalt - 1/2005.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról.


9/2017.(VII.14.). számú rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz víziközműre történő utólagos rákötés rendjéről.


8/2017.(VII.24.). számú rendelet
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014.(x.20.) rendelet módosításáról.


7/2017.(VI.29.). számú rendelet
Az önkormányzat rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól.


6/2017.(V.22.). számú rendelet
Helyi környezetvédelemről, közterületek és ingatlanok rendjéről,a település tisztaságáról szóló 7/2004.(V.1.).önkormányzati rendelet módosításáról.


5/2017.(VI.01.). számú rendelet
Az Önkormányzat rendelete a település folytatható választási kampányról.


4/2017.(V.22.). számú rendelet
Az Önkormányzat rendelete az Önkormányzat 2016. évi 4/2016.(III:07) költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.


3/2017.(III.14.). számú rendelet
Az Önkormányzat rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.


2/2017.(III.14.). számú rendelet
Az Önkormányzat rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.


1/2017.(II.01.). számú rendelet
Az Önkormányzat rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról.


14/2016.(XII.08.). számú rendelet
Az Önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló egységes szervezetben foglalt 1/2005.(III.02.)önkormányzati rendelet módosítása.


13/2016.(XII.05.). számú rendelet
Az Önkormányzat rendelete a magánszemély kommunális adójáról szóló 12/2003(XII.17.)rendelet módosításáról.


11/2016.(XI.01.). számú rendelet
Önkormámyzat rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.


7/2016.(V.06.). számú rendelet
Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.


8/2016.(VI.01.). számú rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól.


2.2016.(II.15.). számú rendelet
A közterület használatának szabályairól.


1.2015.(II.23.). számú rendelet
A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól


1/2005.(III. 02) számú rendelet
Kaposmérő helyi építési szabályzatáról


2/2014. (II.17.) számú rendelet
A nem közművel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról


3/2008.(III.14.) számú rendelet
A tanyagondnoki szolgálatról


4/2005.(IV.13.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel.
A parlagfű visszaszorításáról


4/2016. (III.07.) számú rendelet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


5/2004.(V.1.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.), 5/2011. (II.16.) rendelettel
A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről


5/2007.(IV.21.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2008. (IX.28.) rendelettel
A Hunyadi János Általános Iskolában és Napköziotthonos Óvodában fizetendő térítési díjak megállapításáról


5/2014. (IV.28.) számú rendelet
A talajterhelési díjról


6/2005.(VI.24.) számú rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek értékesítése során nyújtott kedvezményekről


6/2001.(VI.26.) számú rendelet
Az önkormányzat vagyonának értékesítésére, hasznosítására, a szolgáltatások ellátásának biztosítására vonatkozó versenyeztetés szabályairól, a szerződéskötés rendjéről


6/2004.(V.1.) számú rendelet
A kitüntetések alapításáról és adományozásáról


6/2006.(IV.14.) számú rendelet
Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról


6/2008.(VII.1.) számú rendelet
A közoktatási intézmény adatszolgáltatásának teljesítéséről


7/2001.(VII.1.) számú rendelet
A lakáscélú helyi támogatásokról


7/2002.(VII.3.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011.(II.16.) rendelettel
A háziorvosi körzetekről


7/2004.(V.1.)számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2004.(XII.1.), 6/2009. (X.1.), 5/2011.(II.16.) rendelettel
A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról


7/2011.(IV.1.) számú rendelet
a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól


7/2013. (V.02.) rendelet
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól


7/2014. (V.30.)számú rendelet
Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


9/2004.(V.1.) számú rendelet
Az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól


10/2004.(V.1.) számú rendelet
Az önkormányzati biztosról


10/2005.(XII.1.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel
A védőnői körzetekről


10/2013. (VII.22.) számú rendelet
Az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról


10/2014. (IX.30.) számú rendelet
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól


11/2003.(XII.17.) számú rendelet
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról


11/2014. (IX.30.) számú rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


12/2003.(XII.17.) számú rendelet
A magánszemélyek kommunális adójáról


12/2004.(V.1.) számú rendelet
A helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről


12/2006.(XII.1.) számú rendelet
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről


12/2010.(XII.15.) számú rendelet
A közterület - használatáról szóló 16/2004. (V.1.) rendelet módosításáról (a mozgóárusításról).


12.2013.(IX.02.) számú rendelet
A helyi építészeti értékek védelméről


13/1998.(XII.18.) számú rendelet
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról


13/2003.(XII.17.) számú rendelet
A helyi iparűzési adóról


13/2004.(V.1.) számú rendelet
A települési képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és az egyéb juttatásokról


14/2004.(V.1.) számú rendelet
A temetőkről és a temetkezésről


14/2014. (X.20.) számú rendelet
a települési önkormányzati képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és az egyéb juttatásokról


15/2004.(V.1.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel
Az állatok tartásáról


15.2014.(X.20.).számú rendelet
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról


16/2004.(V.1.) számú rendelet
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.), 6/2009.(X.1.), 12/2010.(XII.15.), 15/2011.(VIII.15) rendelettel
A közterület használatáról


17/2004.(V.1.) számú rendelet
Az étkeztetés térítési díjáról


18/2004.(V.1.) számú rendelet
A köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról


19/2004.(V.1.) számú rendelet
A község sportjáról


22/2004.(IX.29.) számú rendelet
A helyi hulladékgazdálkodási tervről


9/2016.(VII.22.) számú rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról


28/2004.(XII.1.) számú rendelet
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről


4/2011. (II.16.) rendelet
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról


9/2011.(IV.29.) számú rendelet
A vásárokról és a piacokról


11/2011. (VII.1.) számú rendelet
önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról


20/2011.(XI.10.)számú rendelet
a "Kaposmérő helyi építési szabályzatá"-ról szóló
1/2005. (III. 02.) számú rendelet módosításáról